Gospodarka odpadami

Utylizacja azbestu, akumulatorów i innych odpadów

Świadczone przez nas usługi z zakresu utylizacji odpadów obejmują działania:

 • zbieranie odpadów,
 • odbiór odpadów;
 • demontaż hal;
 • transport osobowy;
 • transport lawetą;
 • wyrejestrowanie pojazdów;
 • kasację samochodów.

Gospodarka odpadami uwzględnia:

 • odbiór i utylizację odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych skatalogowanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27 września 2011r.;
 • utylizację azbestu;
 • recykling opon;
 • recykling samochodów;
 • odbiór odpadów medycznych;
 • odbiór sprzętu elektronicznego i elektrycznego;
 • odbiór sprzętu AGD i RTV;
 • odbiór komputerów, monitorów,
 • odbiór plastiku, w tym folii, butelek typy PET, ABS, itp.
 • odbiór szkła;
 • odbiór odpadów grzewczych, akumulatorów, baterii, narzędzi elektrycznych;
 • odbiór dokumentów tajnych;
 • odbiór złomu metali kolorowych, kabli.

Zachęcamy Państwa do kontaktu oraz do skorzystania  z naszych usług z zakresu gospodarki odpadami.